Pozvánka na webinář na téma lázeňství

Logo_cz_pl_eu_barevne

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line setkání, které se bude konat 15.12.2021 od 9.00 hod.

Proběhne představení "Atlasu lázní česko-polského pohraničí" Univerzitou Palackého Olomouc, který vznikl v rámci projektu „Lázeňství na česko-polském pohraničí a jeho vliv na regionální rozvoj – Spa4 Development“. Projednána bude také případná spolupráce na novém projektu, který by byl zaměřen na propagaci lázní a lázeňských míst na česko-polském pohraničí a mohl by být realizován v rámci novému programu Interreg Česká republika-Polsko.

Případný svůj zájem o účast zašlete na adresu miroslav.vlasak@euwt-novum.eu.

Setkání se bude konat prostřednictvím aplikace ZOOM a je zajištěno simultánní tlumočení.

LogoWebinář je realizován v rámci projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou