Webinář Podpora regionálního rozvoje a kvality života ve venkovských oblastech

Logo_cz_pl_eu_barevne

Předposlední webinář projektu V kontaktu se uskutečnil ve středu 28.6.2023 na téma Podpora regionálního rozvoje a kvality života ve venkovských oblastech.

Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Návštěvníkům pak nabízí specifickou pohostinnost a neopakovatelné zážitky. Na podporu regionů a činnosti obcí je realizována a vyhlašována řada anket, soutěží, certifikací a projektů, které mají za cíl ocenit a presentovat inspirativní řešení. Na české straně se to týká například soutěže Vesnice roku nebo vyhlašováním soutěží o nejlepší a nejinovativnější projekty, které mohou sloužit jako inspirace pro ostatní. Cílem webináře je představit zajímavé náměty v oblasti regionálního rozvoje, které podporují a oceňují činnost obcí a podporují kvalitu života na venkovském prostoru v ČR i Polsku, předat zkušenosti, načerpat nové a porovnat možnosti a výhody z obou stran hranice.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Pozvánka_Podpora regionálního rozvoje_28.6.2023
Zaproszenie_Wspieranie rozwoju regionalnego_28.6.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou