Webinář - Představení Euroregionu Glacensis a jeho sídelních měst

Logo_cz_pl_eu_barevne

Poslední webinář pořádaný Euroregionem Glacensis proběhl ve čtvrtek 29.6.2023 od 13:00 na téma Představení Euroregionu Glacensis a jeho sídelních měst.

Euroregion Glacensis působí na české hranici již 26 let. Za tuto dlouhou dobu nastal v oblasti přeshraniční spolupráce velký posun, na kterém se právě toto sdružení velkou měrou podílelo. I přesto není řadě obyvatel regionu jasné, co přesně je náplní činnosti euroregionu a jaké projekty a výsledky se za jeho prací skrývají. Webinář tak bude mít za úkol představit Euroregion Glacensis a jeho působení na česko-polské hranici – jak ovlivnil rozvoj přeshraničních vztahů a spolupráce institucí i obyvatel, jak se zasadil v oblasti infrastruktury přesahující státní hranici, jak se podílel na rozmachu turistiky a cestovního ruchu v ČR i Polsku apod. V další části pak budou představena obě sídelní města sdružení – Rychnov nad Kněžnou na české straně a Kłodzko na polské straně.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Pozvánka_Euroregion Glacensis_29.6.2023
Zaproszenie_Euroregion Glacensis_29.6.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou