Pravidla publicity mikroprojektů

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1.2.2019 platí nová pravidla pro propagaci mikroprojektů realizovaných v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. V sekci Publicita jsou uvedeny podrobné informace k propagaci včetně vizualizací možných variant. Zároveň je v této sekci ke stažení nový manuál "Pravidla užití logotypů".
 
Souhrn hlavních změn u výstupů projektu realizovaných od 1.2.2019:
  • bílá podkladová plocha  - tato bílá plocha, také nazývaná jako bílá ochranná zóna či bílý podkladový obdélník, byla nedílnou součástí značky, a to vždy ve všech případech. Nově od 1.2.2019 je bílá podkladová plocha nedílnou součástí značky, a to v případě použití značky na vícebarevném pozadí nebo v případě špatně rozlišitelného pozadí od značky (neexistence kontrastu). Nadále je ovšem používání této ochranné zóny doporučováno ve všech případech.
     
  • umístění loga Programu a loga EU - tato loga tvořila pevný celek s neměnným vzájemným umístěním a proporcemi. Nově od 1.2.2019 je možné rozdělit logo Programu a logo EU, avšak pouze v odůvodněných případech a pouze tam, kde je to vhodnější (např. umístění log pod sebou nebo odděleně). Preferováno je ovšem i nadále umístění log vedle sebe.
     
  • publicita mikroprojektů - součástí povinné publicity bylo kromě loga Programu a loga EU také logo Euroregionu Glacensis a věta o spolufinancování. Nově od 1.2.2019 již není logo Euroregionu Glacensis a věta o spolufinancování povinná, jedná se pouze o doporučovanou verzi

 

Sekretariát FMP
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou