Program Interreg V-A CZ/PL zveřejnil nový tutoriál pro PO 3

Vážení žadatelé,

Centrum pro regionální rozvoj České republiky - Společný sekretariát Interreg V-A Česká republika - Polsko pro vás připravil na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL na youtube https://youtu.be/1cAm48F3nd0  nový tutoriál pro  prioritníá osu - 3 Vzdělání a kvalifikace.

 

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou