Projekt 'Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis'

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Předtisková grafická příprava propagačních materiálů“  v rámci projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis', registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/13.03797. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.

Dokumenty:
Výzva ke stažení zde
Příloha 1,2,3 a 5 ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum text ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum foto 1 ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum foto 2 ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum foto 3 ke stažení zde
Příloha 4_Závazné minimum foto 4 ke stažení zde


Více informací o projektu naleznete zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou