Nová Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Strategie cz obal-1Od července 2019 do konce roku 2020 Euroregion Glacensis se svým polským partnerem pracoval na přípravě nové Strategie rozvoje území Euroregionu Glacensis. Zpracovaný dokument Strategie Euroregionu Glacensis 2020+ definuje silné a slabé stránky našeho společného euroregionu na české i polské straně. Na základě společné SWOT analýzy byly navrženy jednotlivé priority a opatření rozvoje celého území. Strategie byla zpracována za celé území Královéhradeckého a Pardubického kraje, za okres Šumperk a za obec Bílá Voda (okres Jeseník). Jedná se tak o území korespondující s podporovaným územím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Strategie je zpracována za celistvé území bez ohledu na členství měst a obcí v Euroregionu Glacensis. Strategie je podkladem pro další rozvoj celého území a aktivit v oblasti přeshraniční spolupráce.

Příprava strategie byla na odpovědnosti polské části euroregionu a byla zpracována v rámci společného projektu "Strategie Euroregionu Glacensis 2020+".

 

Seznamte se s dokumentem Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

SWOT analýza za českou část ke stažení zde

SWOT analýza za polskou část ke stažení zde

Strategie rozvoje území Euroregionu Glacensis 2020+ ke stažení zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou