Vychází první on-line zpravodaj

Zpravodaj 1/21 TitulEuroregion Glacensis působí na česko-polské hranici již 25 let. Jedním ze základních komunikačních nástrojů, presentujícím dění na hranici se stal zpravodaj euroregionu, který průběžně vydáváme od roku 2006. „Vážení čtenáři, vítám Vás na stránkách nového Zpravodaje Euroregionu Glacensis. Bude vycházet čtvrtletně a chceme v něm seznamovat naše členy i nečleny o možnostech, které náš euroregion pro obce, ale i jine subjekty, nabízí a co se již povedlo uskutečnit.“, napsal v prvním úvodníku prvního čísla zpravodaje tehdejší předseda pan Zdeněk Filip. To, zda se po 15 letech podařilo naplnit očekávání vkládaná do zpravodaje musí posoudit zejména jeho čtenáři. Avšak stovky stažení jeho el. verze z webových stránek ukazují, že zájem o informace o dění na česko-polské hranici je velký. Nyní se nacházíme v době, kdy klasické tiskoviny ustupují do pozadí před informačními kanály na sociálních sítích. Informace jsou zde rychle dostupné a lépe šiřitelné. Stejné rozhodnutí tak padlo i nad pokračováním zpravodaje euroregionu, kdy číslem 5/2021 skončilo dotační financování tištěné verze v rámci projektu Čtvrtletník Euroregionu Glacensis. 
 
Na začátku roku 2021 rozhodl Euroregion Glacensis o přemístění zpravodaje do čistě virtuálního prostředí. Uzpůsobena tomu byla jak grafická stránka, tak zobrazení. Na vašich monitorech tak můžete listovat zpravodajem stejně jako klasickým časopisem s výhodou funkčních odkazů na daná témata.
 
První číslo právě vychází a je k dostání pouze v on-line verzi ZDE.
 
Příjemné čtení přejí pracovníci sekretariátu Euroregionu Glacensis.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou