Regionální kongres Euroregionu Glacensis

9.12.2011

Dne 9. prosince 2011, druhý den po mezinárodní česko-polské konferenci u příležitosti 15. výročí od založení sdružení Euroregion Glacensis, v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou bylo v rámci zasedání Rady a Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis  zvoleno nové předsednictvo na rok 2012 v tomto složení:

Předseda sdružení:

Miroslav Vlasák, starosta Žacléře

I. místopředseda sdružení:

Jiří Čepelka, zastupitel Města Ústí nad Orlicí

II. místopředseda sdružení:

Ing. Miroslav Kocián, starosta obce Bílá Voda u Javorníka


Volba nového předsednictva probíhá každoročně na základě Stanov sdružení a v něm zakotveného tzv. rotačního systému volby vedení. Odstupující předseda pan Kocián se stal zároveň II. místopředsedou a bude tak i nadále v předsednictvu pokračovat. Nově zvolený předseda pan Vlasák poděkoval panu Kociánovi za vzorné vedení Euroregionu Glacensis v roce 2011, který byl hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších roků v historii euroregionu.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou