Sběr žádostí pro 10. zasedaní EŘV a školení pro příjemce dotace

22.3.2012

Sběr žádostí pro 10. zasedaní EŘV a školení pro příjemce dotace. Dovolujeme si Vás informovat, že dne 16. března 2012 byl ukončen sběr žádostí pro 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru.
9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondů mikroprojektů v Euroregionu Glacensis se bude konat dne 19.6.2012.

Následující sběr projektových žádostí pro 10. zasedaní EŘV je stanoven do 31.10.2012 do 12.00 hodin. Dovolujeme si Vás zároveň informovat o školení pro příjemce dotace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, které pořádá Správce FMP Euroregion Glacensis. Školení se bude konat 5.4.2012 v 9.00 v Rychnově nad Kněžnou v hotelu Panorama.

Materiály ke stažení:

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou