Sběr žádosti pro 8. zasedaní EŘV

26.10.2011

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 26. října 2011 byl ukončen sběr žádostí pro 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru.
8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondů mikroprojektů v Euroregionu Glacensis se bude konat dne 20.1.2012.

Následující sběr projektových žádosti pro 9. zasedaní EŘV je stanoven do 16.3.2012 do 12.00 hodin.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou