Setkání česko-polských euroregionů Polanica Zdrój

Hotel Bukowy Park v polském lázeňském městě Polanica Zdrój se stal místem konání dalšího -  v pořadí již čtvrtého setkání česko-polských euroregionů. Akce se uskutečnila ve dnech  2.- 4. října 2013 a je jednou z aktivit projektu EUREGIO PL CZ. Setkání předcházely návštěvy Euroregionu Beskydy, Pradědu a Těšínského Slezska. Celkem je naplánováno šest výjezdů. Na příští rok zbývá návštěva Euroregionu Silesia a Nisy.
Představitelé česko-polských euroregionů tentokrát hostil Euroregion Glacensis.  Na programu prvního dne setkání bylo zasedání Programové rady v rámci „Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“. Firma PROCES Ostrava zde prezentovala první výsledky dotazníkového šetření (pro případné zájemce-respondenty jsou formuláře dotazníků uveřejněny na stránkách projektu EUREGIO PL CZ – ke stažení zde). Dále proběhly prezentace na téma specifika Euroregionu Glacensis. V rámci tohoto dalšího třídenního setkání jsme představili specifika našeho euroregionu. Jedná se zejména o zapojení euroregionu do velkého množství individuálních projektů, v poslední době se jedná o např. projekty „Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis“ a „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“. Jako jediný česko-polský euroregion máme také založenou vlastní rozvojovou agenturu Regional Development Agency. Účastníkům jsme tak mohli představit její rozsáhlou činnost a výsledky. Součástí těchto setkání je vždy také praktická ukázka úspěšně realizovaných projektů. Záměrně jsme vybrali oblast Broumovska, která se řadí mezi zaostalé příhraniční regiony. V poslední době se však dynamicky rozvíjí i tento region a máme tu výraznou koncentraci úspěšných česko-polských projektů, dodal sekretář euroregionu Jaroslav Štefek.  
Druhý den setkání se delegace přemístila na českou část euroregionu na území Broumovka, kde jim byl představen projekt „Skladové, obchodní a volnočasové centrum Walczlovka“ a starostka s místostarostou Meziměstí osobně představili projekt „Areál zdraví a sportu“. Po návratu na polskou část projektový manažer Kudowy Zdrój prezentoval realizované projekty. Poslední den setkání byl zaměřen především na problematiku Fondu mikroprojektů v novém programovacím období 2014-2020.
 
 

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu Glacensis

IMG_1751IMG_1734IMG_1729IMG_1661IMG_1614IMG_1606IMG_1599IMG_1596IMG_1591

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou