Setkání členské základny Euroregionu Glacensis ve stylu první republiky

  DSC_8609    V pátek dne 4. 5. 2018 se uskutečnilo první letošní zasedání kongresu Euroregionu Glacensis. V letošním roce Česká republika slaví 100 let od svého vzniku. Euroregion Glacensis se aktivně připojuje k tomuto výročí. Sekretariát euroregionu proto připravil zasedání v netradičních prostorách Muzea starých strojů a technologií v Žamberku ve stylu první republiky.

      Na zasedání bylo schváleno hospodaření sdružení za rok 2017 a následně rozpočet na rok 2018. Letošní rok bude pro sdružení svým objemem rekordní s ohledem na spuštění plateb za mikroprojekty ve Fondu mikroprojektů a vzhledem k financování dvou strategických projektů „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ a „Tajemství vojenského podzemí“. Regionální kongres projednal také další aktivity, například spolupráce na vědeckých konferencích s Univerzitou v Hradci Králové, rozvíjející spolupráce se závodem Škoda auto a.s. Kvasiny, kam denně dojíždí velké množství polských pracovníků, dále pak přípravu letošní mezinárodní konference, která bude na téma „Efekty evropských dotačních prostředků v pohraničí“. Mezi další témata bylo projednání výsledků ankety o TOP turistické zajímavosti v pohraničí, příprava presentací přeshraniční spolupráce ve školách a v neposlední řadě zahájení prací nad vydáním historického atlasu map česko-polského pohraničí. Euroregion Glacensis se již připravuje na následné programové období po roce 2020 a bude zpracovávat strategii rozvoje 2020+.

     Celé zasedání a vedlo v klidném duchu atmosféry dobového prostředí. Účastníci kongresu si mohli po skončení zasedání prohlédnout prostory muzea a zejména zajímavé historické exponáty, které opět ožijí při prvním letošním dnu otevřených dveří muzea. Přijměte pozvání na tuto jedinečnou akci. Více informací naleznete zde.

 

Sekretariát euroregionu

 

Regionální kongres 4. květen 2018 Žamberk

DSC_8727DSC_8725DSC_8719DSC_8710DSC_8709DSC_8704DSC_8703DSC_8700DSC_8691DSC_8683DSC_8676DSC_8673DSC_8669DSC_8653DSC_8646DSC_8620DSC_8607

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou