Setkání v Euroregionu Praděd 3.- 5.10.2012

      V dnech 3. - 5. října 2012 se uskutečnilo v Karlově Studánce na území Euroregionu Praděd další ze setkání všech česko-polských euroregionů v rámci realizace společného projektu EUREGIO PL CZ. Na tomto setkání proběhla inventarizace všech plánovaných aktivit v rámci projektu, byly řešeny aktuálně připravované aktivity. Euroregion Praděd – polská část zde představil nově vytvořené bannery, propagující každý ze zapojených euroregionů. Následující den setkání proběhla konference spojená se zasedáním Parlamentu Euroregionu Praděd. V rámci této konference Euroregion Praděd, jako destinační společnost pro rozvoj cestovního ruchu,  představil  koncepci rozvoje turistiky v oblasti Jeseníků. Zároveň byly uděleny pamětní medaile u příležitosti 10ti let Správy FMP Euroregionu Praděd. Ocenění získali představitelé všech česko-polských euroregionů a další významné osoby, a to za dlouhodobý přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce. Další část programu byla věnována představení úspěšně realizovaných projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu na české i polské straně. Toto třídenní setkání bylo zaměřeno na příklady dobré praxe koncepčního řešení rozvoje cestovního ruchu. Euroregion Praděd v této oblasti zaujímá přední místo mezi česko-polskými euroregiony.
     Jednou z dalších významných událostí projektu EUREGIO PL CZ, která proběhne v nejbližším termínu,  je úvodní konference k projektu, která se uskuteční dne 29. listopadu 2012 v Ostravě a pořadatelem bude česká část Euroregionu Silesia.
Sekretariát euroregionu

Fotogalerie ze setkání v Euroregionu Praděd

PA040065PA040028DSC04236DSC04186

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou