Sídlo polské části euroregionu prochází rekonstrukcí


Vážení,
     je nám potěšením informovat, že probíhá realizace projektu Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis nazvaného "Modernizace a přestavba prostor EG PL pro potřeby rozvoje aktivit v PL-CZ příhraničí".
     Cílem projektu je na odpovídající úrovni zajistit konkurenceschopnost česko-polského příhraničí, maximálně využít příležitosti příhraničí vyplývající z možnosti čerpat finanční podporu EU, podporovat přeshraniční iniciativy, rozvíjet neustále přeshraniční kontakty. Těchto cílů bude dosaženo vytvořením odpovídajícího nástroje díky vyspělé modernizaci prostor EG PL. Realizace projektu přispěje ke zvýšení přeshraničních kontaktů, modernizované prostory budou rovněž sloužit obyvatelům euroregionu, kteří si chtějí rozšířit poznatky o česko-polských vztazích (například žáci základních škol a gymnázií v rámci vzdělávání, dále studenti, kteří si zvolili přeshraniční spolupráci, jako téma své diplomové práce). Cílem projektu je také zlepšení podmínek pro poskytování konzultací a získávání informací ze strany členů sdružení.
     Od ledna 2013 budou cílové skupiny z Euroregionu Glacensis, zahrnuté do projektu, plně využívat výsledků tohoto projektu.

Hodnota projektu:      60.000,00 euro
EFRR:                       30.000,00 euro
BP:                             3.529,41 euro

Partner projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Zhotovitel prací: Firma Handlowo-Usługowa „Szarek” s.c. Maria i Jan Szarek ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa Zdrój

 
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou