Výroční akce programu Interreg ČR - Polsko

Výroční akce Interreg CZPL - pozvánka a program konference-2


Ve dnech 17. – 18. května 2024 se v Dolnoslezském sportovním centru Polana Jakuszycka ve Szklarské Porębě uskuteční výroční Regionální konference programu Interreg, který již 20 let pomáhá vytvářet a realizovat nespočet zajímavých projektů. Konferenci pořádá Dolnoslezské vojvodství společně s Centrem pro regionální rozvoj České republiky a Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem.

Konference se mohou zúčastnit všechny subjekty, které mají zájem o realizaci projektů v česko-polském příhraničí. Setkání bude příležitostí k navázání nových kontaktů, výměně cenných zkušeností a hledání inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů. Prezentovány budou informace o překládání žádostí, podrobnosti o nadcházejících výzvách i o Fondu malých projektů v programu Interreg Česko – Polsko. Představeny budou také osvědčené postupy a potenciál spolupráce na příkladech realizovaných projektů.

Pozvánka a program výroční akce ke stažení zde

Pozvánka na polsko/český pěší pochod 18.5.2024 - ke stažení zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou