Polská část euroregionu realizuje nový projekt 'Multimediální propagace Euroregionu Glacensis PL'

 
Informujeme, že vlastní projekt polské části Euroregionu Glacensis s názvem "Multimediální propagace Euroregionu Glacensis PL"byl schválen Euroregionálním řídícím výborem k financování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis jako poslední projekt tohoto programu.

V rámci časově krátkodobého projektu byla naplánována rozhlasová propagace zaměřená na přeshraniční spolupráci a také propagace v tisku na české a polské straně.

 

Rozpočet projektu:              22 500,00 EUR

Dotace z ERDF:                    19 125,00 EUR

Státní rozpočet:                    2 250,00 EUR

 

http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/1488428,Ucho-na-granicy-polskoczeskiej

http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1493495,Polskoczeska-granica-w-Trojce

http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/1495197,Ucho-na-granicyreportaz-Hanny-BogoryjaZakrzewskiej


 

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou