Spuštěno dotazníkové šetření

Celkem jedenáct partnerů - českopolských euroregionů od roku 2012 realizují společný projekt EUREGIO PL-CZ. Euroregion Glacensis - česká část je zodpovědná za stěžejní aktivitu projektu - zpracování dokumentu 'Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici'.

Cílem analýzy je vypracování uceleného dokumentu mapujícího systémové překážky a problémy bránící rozvoji přeshraniční spolupráci v různých oblastech dění. Zpracovaný materiál bude podkladem k následné inicializaci změn zákonů, vyhlášek a norem s cílem zlepšení podmínek pro přeshraniční spolupráci v různých oblastech.


Vážení uživatelé,

pokud máte zájem se účastnit dotazníkového šetření, veškeré potřebné informace naleznete na webové stránce projektu EUREGIO PL-CZ, kde jsou zveřejněny odkazy na on-line verze dotazníků ke všem analyzovaným oblastem. Výsledky se budou ukládat přímo do databáze.


Odkaz na webové stránky projektu

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou