Starosta Náchoda Jan Birke zvolen novým předsedou Euroregionu Glacensis

Regionální kongres Kvasiny

Dne 6.2.2024 se v novém Kulturním domě v Kvasinách konalo zasedání Rady Euroregionu Glacensis, na kterém byl novým předsedou zvolen starosta města Náchod, pan Jan Birke. Prvním místopředsedou se dle rotačního systému stal pan Miroslav Wágner, druhým místopředsedou starosta obce Bílá Voda, pan Miroslav Kocián.
 
Následně zde proběhl také Regionální kongres Euroregionu Glacensis, kde byly za přítomnosti zástupců členů sdružení z řad měst, obcí a krajů prodiskutovány plány na rok 2024 a celkové hospodaření Euroregionu. Učastníci kongresu byli informováni o stavu Fondu mikroprojektů za ukončené programové období Interreg V-A ČR-Polsko 2014-2020, i o aktuálním vývoji Fondu malých projektů v novém programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. Velmi zajímavou přednášku na téma současného vývoje česko-polských vztahů měl výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky, pan Vít Dostál.

Regionální kongres a Rada Euroregionu, 6.2.2024, Kvasiny

Regionální kongres KvasinyRegionální kongres KvasinyRegionální kongres KvasinyRegionální kongres KvasinyRegionální kongres KvasinyRegionální kongres Kvasiny

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou