Ukončení realizace dvou významných projektů

       Ke konci roku 2014 Euroregion Glacensis ukončil realizaci dvou významných víceletých projektů, do kterých byl zapojen. Jedná se o projekty EUREGIO PL-CZ a Strategie integrované spolupráce česko-polského pohraničí.

     EUREGIO PL-CZ  je v historii česko-polských euroregionů první projekt, ve kterém bylo zapojeno 11 česko-polských euroregionů z celkového počtu 12. Realizace projektu byla započata v roce 2012. Během uplynulých třech let se podařilo zorganizovat celkem šest třídenních setkání na území každého euroregionu, kde účastníci byli seznámeni se specifikem daného regionu. Byly uspořádány čtyři  konference, vydána publikace a proběhly také zahraniční vzdělávací mise. Klíčovou aktivitou, kterou řešil Euroregion Glacensis bylo vypracování „Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“.

Více informací o projektu získáte zde         logo_euregio

    

     Strategie integrované spolupráce česko-polského pohraničí. Tento projekt byl realizován v partnerství devíti subjektů – Královéhradeckého kraje, jako vedoucího partnera, dále byly zapojeni Liberecký, Olomoucký a Pardubický kraj, české části Euroregionů Nisa a Glacensis. Na polské straně Dolnoslezské vojvodství a polské části Euroregionů Nisa a Glacensis. Stěžejní aktivitou bylo vytvoření dokumentu Strategie integrované spolupráce česko-polského pohraničí. Strategie a její akční plán je základním dokumentem pro činnost nově zakládaného ESÚS NOVUM jako nové instituce řešící přeshraniční spolupráce. Euroregion Glacensis je jedním ze zakládajících subjektů

  Více informací o projektu získáte zdelogo Strategie

 

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou