Uzavření hraničního přechodu Bartošovice Orlické hory – Niemojów z důvodu plánované rekonstrukce

Předpokládaný termín úplného uzavření mostu a vozovky bude         od 19. srpna 2013 do 24. září 2013.

 

 
004
Stavební úpravy zmodernizují stávající nevyhovující stav původní místní komunikace. Po opravě bude most sloužit jako propojení silniční sítě v tomto regionu s polským dopravním systémem s důrazem pouze na osobní dopravu. Rekonstruovaný most se nachází v prostoru zastavěné části obce mezi odbočkou ze silnice II/311 u hotelu Zemská brána, bývalé služebny Policie ČR a hraničním mostem přes Divokou Orlici. Pro přechod pěších a cyklistů bude v sousedství stávajícího mostu osazeno provizorní přemostění. Celkové finanční náklady činí 2,7 mil. Kč. Investorem stavby je Královéhradecký kraj.
  Zhotovitelem stavby je společnost MADOS MT a.s., Lupenice.  Správcem stavby je SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Hradec Králové.
 

  Jako variantní přechod do Polské republiky je možné využít hraniční přechod Orlické Záhoří – Mostowice.

  
  „Euroregion Glacensis se dlouhodobě zasazuje o budování infastruktury pro překračování hranice s Polskem. Po rekonstrukci mostu v roce 2007 v souvislosti se vstupem do schengenského prostoru a následné opravě mostních podpěr v roce 2012, která byla financována prostřednictvím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, tak dochází k poslední investici související s tímto hraničním přechodem. Po vybudování této poslední části bude hraniční přechod důstojným místem pro překračování hranice. Jsem rád, že spolupráce s Královéhradeckým krajem je v těchto záležitostech mimořádně úspěšná“ dodal Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis. 


035
 
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou