Vyhlášení náboru do III. turnusu výuky polštiny

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

imagesYGZZ8HPROd září 2021 se rozběhne třetí turnus výuky polštiny.

Je zahájen nábor žáků.

 

Způsob výběru účastníků česko-polských kurzů

Možné vysílající organizace: neziskový sektor, obce, svazky obcí, profesní komory, spolky, infocentra apod.

Účastníci: osoby zabývající se aktivitami přeshraniční spolupráce, osoby přicházející do kontaktu s turisty ve vysílající organizaci, to je např. manažeři přeshraničních projektů, starostové, pracovníci informačních center, pracovníci muzeí, zástupci škol, apod. 

Územní vymezení: území Euroregionu Glacensis  a organizace se sídlem na vymezeném území a dále Liberecký kraj a Dolnoslezské vojvodství

Popis jednoho cyklu kurzu:

Počet účastníků kurzu: 100 účastníků - 50 z České republiky a 50 z Polské republiky

Délka kurzu: od září  2021 do května 2022

Postup výuky: třetí kolo výuky bude zahájeno v září  2021 prostřednictvím e-learningového modulu. Po dosažení určité úrovně znalostí ve druhé polovině školního roku bude následovat pro všechny účastníky jedno společné 3 denní setkání. Vzhledem k časové variabilitě a rozdělení velkého počtu účastníků se bude jednat o 2 setkání po 50 účastnících (25 ČR/25 PR). Po třídenní praktické výuce bude kurz dále pokračovat opět e-learningem až do ukončení školního roku v květnu 2022. Kurz bude ukončen závěrečným jednodenním workshopem.

PŘIHLÁŠKA DO E-LEARNINGOVÉHO KURZU

JE PODMÍNĚNA ZÁVAZKEM ÚČASTI

NA DVOU VÝŠE UVEDENÝCH SETKÁNÍCH

(3 DENNÍ KURZ S LEKTOREM A ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP)

Účast v kurzu je pro přihlášené zdarma

 

Zájemci z území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje se mohou hlásit u Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, email info@euro-glacensis.cz

 

Přihlašovací formulář ke stažení zde

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou