Výroční zpráva k 20 letům existence Euroregionu Glacensis

obal výroční zpráva 2016-p1
 
U příležitosti 20. výročí od založení sdružení Euroregionu Glacensis byla vydáná výroční zpráva, mapující uplynulých dvacet let. V publikaci se mj. dozvíte základní informace o vzniku sdružení, právní základy, orgány euroregionu. Naleznete zde seznamy členské základny, partnerských obcí. V rubrice "Nejaktivnější obce v rámci příhraniční spolupráce" naleznete články, které popisují společné aktivity obcí a realizované projekty nejaktivnějších měst a obcí za území Euroregionu Glacensis. Významnou úlohu v průběhu dvacetileté působnosti euroregionu odehrály i dotační programy Evropské unie - podrobné informace, vč. popisů projektů naleznete od 47 stránky. Na konci publikace je uveden přehledný seznam nejvýznamnějších událostí podle jednotlivých roků.
 
 
Publikace byla vydána v rámci projektu     "20 let Euroregionu Glacensis"
                                                                    reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000377
Vedoucí partner,
zodpovědný za aktivitu výroční zprávy:      Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Partner projektu:                                     Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Publicita FMP - kompletní

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou