Výsledky 14.+15. zasedání EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 26. - 27. 10. 2022 se konalo dvoudenní zasedání Euroregionálního řídícího výboru. Jednání se konalo na polské straně ve Stronie Śląskie. Na 14. zasedání EŘV bylo schváleno k financování 8 mikroprojektů, na 15. zasedání EŘV bylo podpořeno dalších 10 mikroprojektů.
 
Více informací a přehled schválených mikroprojektů najdete v sekci Schválené projekty.
 
Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly podpořeny k financování, blahopřejeme a přejeme zdárnou realizaci jejich mikroprojektů!
 
Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou