Výsledky 16.+17. zasedání EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 30.-31.1.2023 se uskutečnilo poslední jednání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v programovém období 2014-2020, kdy byly schvalovány poslední projekty pro toto programové období v prioritní ose 4.
 
Na 16. zasedání EŘV bylo schváleno k financování 27 mikroprojektů, na 17. zasedání EŘV bylo podpořeno dalších 12 mikroprojektů.
 
Další informace a přehled schválených mikroprojektů najdete v sekci Schválené projekty.
 
Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly podpořeny k financování, blahopřejeme a přejeme zdárnou realizaci jejich mikroprojektů!
 
Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou