Výzva II. k podání nabídky

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis vyzývá v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013 k podání nabídky k zakázce malého rozsahu (dále jen zakázka) s názvem:
 
„Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“
 
v rámci projektu „EUREGIO PL-CZ“, reg.č. projektu PL.3.22/3.1.00/11.02546. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.
     Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  
Dokumenty k výzvě:
Výzva k podání nabídky  ze dne 11.3.2013                 ke stažení zde
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky                                ke stažení zde
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení                               ke stažení zde
Příloha č. 3 - Vzor - Položkový rozpočet                    ke stažení zde
Příloha č. 4 - Metodika zpracování analýzy                ke stažení zde
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo                           ke stažení zde
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení                               ke stažení zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou