Výzva pro mikroprojekty v PO4

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
od  1.5.2021 je vyhlášeno nové kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Tato 11. výzva je určena pro mikroprojekty předkládané v rámci prioritní osy 4Nejzazší termín pro podání žádosti o dotaci je stanoven do 31.10.2021. Zároveň je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do této výzvy nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022.
 
Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu února 2022. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro toto kolo ukončit svoji realizaci.
 
Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel. Na kompletní termíny FMP se můžete podívat v sekci Výzvy, termíny FMP.

 

Sekretariát Fondu mikroprojektů

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou