Výzvy k doplnění žádostí ze 3. kola FMP

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb
 
Vážení žadatelé z 3. kola výzvy FMP,
 
v současné době probíhá proces kontroly přijatelnosti a hodnocení projektových žádostí, které byly předloženy do 3. kola výzvy FMP (tedy do 31.3.2017). V průběhu tohoto a příštího týdne budou všem žadatelům odesílány výzvy k doplnění projektové žádosti. Vzhledem k tomu, že odesílání těchto výzev probíhá výhradně prostřednictvím depeší přes monitorovací systém MS2014+, doporučujeme žadatelům nastavit si v MS2014+ automatické oznámení o přijatých depeších. Automatické oznámení následně obdržíte na email nebo na mobilní telefon formou sms. Více informací najdete zde.
 
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou