Vznikla asociace euroregionů České republiky

Do textuVe středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spolupráci na všech českých hranicích.

„První úkol, který před námi stojí je poučit se z posledních dvou let, kdy došlo k náhlému uzavírání hranic, přeshraniční spolupráce byla kvůli zavedeným opatřením značně komplikovaná a na obou stranách hranice panoval chaos ohledně platných opatření. Každý z euroregionů se s tím potýkal, jak bylo v jeho silách, a analýza Evropské komise jasně říká, že příhraniční oblasti, kde působí euroregiony, se se situací vyrovnávali lépe než ty, kde žádná taková instituce neexistuje. V rámci Asociace máme možnost připravit se na podobné události v budoucnu a vytvořit společné krizové plány,“ řekl předseda Euroregionu Nisa Martin Půta.

Cílem Asociace, jejíž spoluzakladatelem je i Euroregion Glacensis, je prosazovat společné zájmy v rámci Evropské unie a vyjadřovat se k legislativnímu zakotvení přeshraniční spolupráce na národní i evropské úrovni. Díky nové platformě mohou euroregiony lépe spolupracovat na přípravě přeshraničních dotačních programů na období 2021-2027 a v rámci těchto programů na přípravě fondů malých projektů tak, aby byly evropské peníze, které půjdou v dalších letech do příhraničí, využity na skutečné potřeby těchto regionů a jejich obyvatel.

Neméně důležitým úkolem pro Asociaci je usilování o snížení administrativní zátěže fondů malých projektů, které euroregiony tradičně spravují, a díky kterým jsou spolufinancovány především setkávací, tzv. people-to-people projekty.

„Česko-polské euroregiony zastupuji v pracovní skupině pro přípravu nového programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko na programové období 2021-2027. Na česko – polské hranici na toto téma mezi euroregiony úzce komunikujeme, ale to, co se děje na ostatních hranicích nám zpravidla unikalo. Vznikla tak výborná platforma pro vzájemnou výměnu zkušeností a přípravu společných postojů vůči centrálním orgánům. Už během přípravy založení asociace se ukázaly zajímavé efekty spolupráce,“ doplnil Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.

Slavnostní podpis memoranda se symbolicky konal na území Euroregionu Nisa, který si jakožto historicky nejstarší euroregion ve střední a východní Evropě připomíná tento rok 30 let od svého založení. Euroregion Glacensis je o 5 let mladší a v letošním roce slaví 25 let své činnosti.

 

Sekretariát Euroregionu Glacensis

Euroregionální sousedé ER Glacensis x ER PradědPodpis 0Podpis 1Podpis 2Podpis 3Podpis 4Podpis 5Podpis 6Podpis 7Podpis 8

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou