Z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis budou rozděleny poslední prostředky

Dne 15. 2. 2013 byl ukončen doposud poslední sběr mikroprojektů pro 11. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru, a tím došlo k pozastavení průběžného přijímání mikroprojektů. Většina schválených mikroprojektů již dokončila svou realizaci a žadatelé také předložili své vyúčtování. Vzhledem k úsporám z výběrových řízení a z důvodů některých dílčích neuznatelných výdajů, dochází k úsporám, které budou dodatečně rozděleny mezi nové žadatele.
Proto dochází k obnovení příjmu žádostí a vyhlášení dodatečného sběru mikroprojektů.
Podrobné podmínky naleznete zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou