Z vamberecké Vyhlídky náhled do budoucnosti EG

30.5.2011

Zasedání Regionálního kongresu jako nejvyššího orgánu sdružení Euroregion Glacensis, proběhlo v pondělí 30. května 2011 za krásného slunečného počasí ve Vamberku na Chatě Vyhlídce, která v nedávné době prošla rekonstrukcí.

Celá konference se nesla v duchu nadcházejícího 15-ti letého výročí vzniku sdružení česko-polského sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.

V rámci trvalých přeshraničních vazeb mezi Českou republikou a Polskem bude v polovině června vyhlášena soutěž o dlouhodobé partnerství obcí a měst v několika oblastech spolupráce. Přehled je uveden v závěru této zprávy. "Vyhodnocení soutěže proběhne v rámci dvoudenní prosincové konference u příležitosti patnáctiletého výročí vzniku Euroregionu Glacensis. Účast v této soutěži přinese obcím a městům mediální prestiž a vítězové budou mít příležitost účastnit se setkání s europoslanci v rámci výjezdu do evropských institucí do Bruselu nebo Štrasburku", okomentoval podmínky soutěže sekretář Jaroslav Štefek.

S všeobecnou pozitivní reakcí účastníků se také setkalo oznámení o zahájení dalšího ročníku provozu cyklobusů včetně prezentace propagačních materiálů. První autobusy s přívěsy na kola vyjely v sobotu 28. května 2011. Tento již tradiční projekt Euroregionu Glacensis za podpory Královéhradeckého a Pardubického kraje a příspěvků dotčených měst a obcí se setkává s velkou odezvou široké veřejnosti a neustále rostoucí popularitou.

Významným bodem jednání Rady byl vstup nových obcí do sdružení. Aktuálně početný příliv nových členů je velmi potěšující zprávou zejména v kontextu jejich územního rozložení. Zájem o členství projevily obce z různých částí území Euroregionu Glacensis. Obce Lično, Pohoří a Libel spadají na Rychnovsko, Staré Město na Šumpersko a obce Svoboda na Úpou, Janské Lázně na Trutnovsko. Následně došlo k představení nových členů. Všichni z nově vstupujících předpokládají pro svá města a obce možnost další cesty rozvoje a rozšíření spolupráce vztahující se jak do České republiky, tak do Polska.

Na zasedání došlo také ke schválení vytvoření tzv. Eurofondu, který bude sloužit pro předfinancování vlastních projektů euroregionu.

V závěru je třeba podotknout, že se celé jednání Regionálního kongresu proběhlo v přátelské atmosféře a dovolujeme si popřát tímto všem krásné prožití dovolené a prázdnin a těšíme se na další setkání.

Přehled oblastí hodnocení spolupráce v rámci soutěže u příležitosti patnáctiletého výročí založení Euroregionu Glacensis:
 • Spolupráce v oblasti společných kulturních akcí (festivalů, představení, obecních slavností, sympózií, výstav, uměleckých dílen).
 • Spolupráce v oblasti zachování a obnovy historického dědictví - pevnostní opevnění, drobné památky včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), publikační činnost s tím spojená, fortifikace historických, technických a významných prvků kulturní krajiny.
 • Spolupráce v oblasti cestovního ruchu s rozdělením na tři oblasti:
  • Společná presentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu.
  • Tvorba společných propagačních produktů (publikace, brožury, ostatní tiskoviny, DVD, www, apod.) a spolupráce v oblasti vytváření a zavádění nových společných produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel).
  • Spolupráce v oblasti společné infrastruktury cestovního ruchu např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, rozvoj značení turistických atraktivit a tras, zajištění celoroční turistické dostupnosti území atd.).
 • Spolupráce v oblasti volnočasových, rekreačních aktivit a sportu - sportem ke zdraví, sport pro všechny.
 • Spolupráce v oblasti spolkové činnosti (rybáři, myslivci, ochotníci, hasiči, apod.),
 • Spolupráce v oblasti řešení krizového řízení - tvorba společných systémů pro prevenci záplav, systémů včasného varování, spolupráce hasičských záchranných sborů.
 • Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků mateřského, základního a středního školství.
 • Spolupráce v oblasti péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP), odpadového hospodářství.

Sekretariát euroregionu


Texty k fotografiím:
 1. Pohled do zaplněného sálu
 2. Účastníci Regionálního kongresu byli zaujati cyklomapami
 3. Představování nově vstupujících obcí - starosta Obce Pohoří Zdeněk Krafka
 4. Zástupci nově vstupujících měst a obcí spolu s vedením Euroregionu Glacensis
 5. zleva: Ing. Jiří Špetla (Svoboda nad Úpou), Ing. Miroslav Kocián, Miroslav Vlasák, Bc. Tomáš Vilímek (Lično), Jaroslav Štefek, Božena Šedová (Libel), Michal Honzík (Janské Lázně), Zdeněk Krafka (Pohoří)
01. Pohled do zaplněného sálu02. Zaujetí cyklomapami03. Starosta Obce Pohoří Zdeněk Krafka04. Zástupci nově vstupujících měst

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou