Zlepšování dostupnosti příhraniční oblasti

1.11.2011

Počátkem listopadu 2011 byly dokončeny další významné kroky pro zkvalitnění dostupnosti dvou příhraničních lokalit.

První lokalitou je komunikace z Olešnice v Orlických horách přes Polom do Sedloňova. Rekonstruovaná komunikace v celkové délce téměř 6,8 km byla ukončením další etapy projektu s názvem "Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Klodzki". Projekt jako celek bude dokončen v roce 2012 opravou komunikací po polské straně - úsek Lewin Klodzki ve směru na Klodzko (právě se opravuje), druhý úsek ve směru na Kudowu Zdroj a komunikace ve směru Lewin Klodzki - státní hranice.

Investorem etapy byl Královéhradecký kraj, který je zároveň vedoucím partnerem společného česko-polského projektu. Dalšími partnery jsou Správa silnic Královéhradeckého kraje zajišťující projektovou dokumentaci, stavebně-technický dozor a bezpečnost práce a Powiat Kłodzki a Gmina Lewin Kłodzki realizující obdobné investice na polské straně.

Modernizace komunikace z Olešnice v Orlických horách do Sedloňova za 47 mil.Kč zahrnovala nejen opravu povrchu, ale také úpravu krajnic, čištění a prohloubení příkopů, doplnění silničních obrubníků, úpravu a obnovu sjezdů, opěrných zdí a propustků a osazení svodidel, bylo také obnoveno dopravní značení a vysazeno na 80 ks stromů.

Celý projekt byl připraven a koordinován ze strany Regional Development Agency (RDA), která je agenturou Euroregionu Glacensis.

Druhou lokalitou byl 7,02 km dlouhý úsek komunikace vedoucí z Pastvin do Mladkova s přímou návazností na hraniční přechod Dolní Lipka - Boboszów, která byla opravovaná v rámci projektu "Zlepšení dostupnosti v oblasti Králického Sněžníku".
Investorem etapy v hodnotě téměř 54 mil.Kč byl Pardubický kraj, který je zároveň vedoucím partnerem. Partnerem projektu je Dolnoslezský úřad silnic a železnic ve Wroclawi, který realizoval modernizaci úseku silnice Idzików - Bystrica Klodzka v délce 8,93 km s přímou návazností na hraniční přechod Dolní Lipka - Boboszów.
Na české straně byla provedena celková modernizace silnice včetně rekonstrukce stávajících a výstavby nových propustků, přeložek chodníků, osvětlení přechodů, obnovení odvodnění tělesa vozovky, kácení 126 ks a výsadba 145 ks stromů.

Realizací těchto dvou projektů bylo významně přispěno k rozvoji nejen česko-polského pohraničí protože stav infrastruktury se podstatnou měrou odráží do všech oblastí života lidí zde žijících, ale došlo i k zpřístupnění , zkrácení a zjednodušení dopravní obslužnosti obou zemí. Česko-polské projekty byly financovány z fondů EU v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce - Česká republika - Polsko.

Sekretariát euroregionu
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)
Vlčkovice - nová silnicePastviny - nová silniceKámen s pamětní deskouZástupci u pamětního kamenePolom - nová silniceKámen s pamětní deskouProjevy - místopředseda EG Miroslav Vlasák spolu se sekretářemSlavnostní přestřihnutí páskyOdhalení kamene

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou