Změna dokumentů Fondu mikroprojektů

 
Dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentů pro FMP v Euroregionu Glacensis. S účinností od 1.4.2013 vstupuje v platnost nová Směrnice pro žadatele a Příručka pro Konečné uživatele. Změny ve Směrnici pro žadatele se týkají rozšíření výčtu nezpůsobilých výdajů. V Příručce pro Konečné uživatele byly provedeny změny ohledně udržitelnosti tj. upřesnění dokumentů, které je nutno dokládat k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti mikroprojektu. Dále byl rozšířen výčet nezpůsobilých výdajů a upřesněno účtování finančních prostředků u ukončených mikroprojektů.
 
Správce doporučuje žadatelům věnovat maximální pozornost změnám dokumentů.
Nová verze Směrnice pro žadatele a Příručky pro Konečné uživatele je platná od 1.4.2013. Seznam změn provedených v obou dokumentech naleznete v evidenci revizí, zároveň změny jsou vyznačené červeně v textu.
Více informací naleznete v sekci Grantové programy


Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou