Změna sekretáře na polské straně Euroregionu Glacensis

Bernadeta TamborRádi bychom Vás informovali, že od 1. dubna 2015 převzala povinnosti sekretáře euroregionu na polské straně paní Bernadeta Tambor , která pracuje na Euroregionu Glacensis od roku 1998. Od května 2005 je ředitelkou kanceláře Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis. Paní Bernadeta Tambor byla mj. zodpovědná za implementaci Fondu mikroprojektů v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko 2004-2006 v Euroregionu Glacensis a Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007-2013 v Euroregionu Glacensis. V rámci své sedmnáctileté činnosti v euroregionu získala velké zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce a určitě bude pokračovat v zahájených činnostech a také v realizaci nových projektů.
Sekretariát euroregionu
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou