Zpravodaj 4/2020 míří ke svým čtenářům

OBAL CZ 4 2020Rozhledna ne Velké Deštné, postavená v rámci projektu Česko-polská Hřebenovka - východní část získala titul STAVBA ROKU 2020 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE. Fotografie z předávání této ceny zdobí obal dalšího čísla zpravodaje. GRATULUJEME. Za úspěch euroregionu považujeme i nominaci vydané publikace Historický atlas Euroregionu Glacensis na ocennění mapa roku 2019, které vyhlašují České kartografické společnosti. První kurzisté, kteří čekali na zahájení školního roku se dočkali - začátkem října byl spuštěn e-learningový modul výuky polštiny (více na str. 3). Regional Development Agency v letošním roce slaví významné výročí - 20 let od založení. Vše o konferenci se dozvíte na str. 4. Manželka prezidenta navštívila město Náchod, co bylo důvodem její návštěvy se můžete dočíst na straně 5. Celé léto se pilně budovalo na stavbách, které vznikají zásluhou projektu "Česko-polská Hřebenovka". Které rozhledny měly slavnostní otevření a co právě probíhá na stavbách, tomu všemu se věnují stránky 10-13. Stránky 14-15 připomínají výročí úmrtí a narození sourozenců Čapkových. Nevíte - co navštívit za hranicemi v Polsku - dobré tipy na výlety do okolí Jedliny-Zdroje najdetete na stránkách 16-18. A také mnoho dalšího se dočtete v dalším čísle zpravodaje. Přejeme našim čtenářům příjemné počtení.
Sekretariát Euroregionu Glacensis
 

 

Zpravodaj je vydáván v rámci projektu ČTVRTLETNÍK EUROREGIONU GLACENSIS - základní informace o projektu získáte zde
Loga s rámečkem JPG

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou