Další číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis v distribuci

Vážení čtenáři, v těchto dnech vychází další číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis - v pořadí již čtvrté. 
      V novém čísle Vás blíže seznámíme s unikátními stavbami v Meziměstí - Walzlovkou (skladové, obchodní a volnočasové centrum), která byla slavnostně otevřena ke konci minulého roku a dále pak s významnou vzdělávací institucí - Krkonošským vzdělávacím centrem enviromentálního vzdělávání Správy KRNAP ve Vrchlabí.  Lidové tradice se zabývají velikonocemi a článek nabízí zajímavé srovnání - pojetí jarních svátků v Polsku s porovnáním v Čechách se všemi zvyky, které k velikonocům patří.
    Zpravodaj je zveřejněn na našich webových stránkách, v tištěné podobě je k dostání v sídle sdružení a také ve všech informačních centrech.
  Sekretariát euroregionu


1/2014 - česká verze
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou