Zpravodaj Euroregionu Glacensis

SKMBT_C36413060307430
Vážení čtenáři,
  navazujeme na několikaletou tradici a začínáme znovu vydávat zpravodaj plný zajímavých informací z dění česko-polské spolupráce. Česká strana euroregionu přebrala štafetový kolík z Polska a bude ve vydávání pokračovat až do roku 2015. A na co se můžete těšit? Nabídneme Vám několik pravidelných rubrik, jako je presentace kulturních tradic na česko-polském pohraničí spojené s tradičními pokrmy. Představíme Vám nové členy Euroregionu Glacensis, pro inspiraci budeme prezentovat zajímavé realizované projekty. Ve spolupráci s panem Oldřichem Vlasákem, místopředsedou Evropského parlamentu, který v minulosti také působil aktivně v euroregionu, Vám budeme přinášet pravidelné informace z evropského dění.
   Zpravodaj Euroregionu Glacensis bude vždy uveden v české a polské jazykové mutaci na našich webových stránkách. V tištěné podobě bude k dostání na sekretariátu Euroregionu Glacensis a na informačních centrech.
  Všem čtenářům přejeme příjemně strávené chvilky nad stránkami našeho zpravodaje.
 
Sekretariát euroregionu
Aktuálně vydané číslo můžete shlédnout zde
 
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.