Webinář na téma Průmyslové zóny

Logo_cz_pl_eu_barevne
Dne 16.2.2023 se uskutečnil webinář na téma Průmyslové zóny - Představení a financování průmyslových zón v jednotlivých krajích.

Průmyslová zóna je uceleným komplexem průmyslu a služeb s řadou integrovaných funkcí odborného charakteru. Takovýto komplex maximálně využívá vzájemné podpory jednotlivých firem ve výměně informací, poradenství, společné prezentace a využívání mezinárodních kontaktů. Tato synergie má za úkol vést k dosažení lepších výsledků, a právě v této oblasti bývá využívána téměř pravidelně.

Na území Euroregionu Glacensis se nachází řada takových průmyslových zón, ať už menších nebo větších. Cílem webináře je vzájemná výměna zkušeností v oblastech průmyslových zón, zejména představení strategických zón v jednotlivých krajích na české i polské straně, jejich zaměření, představení způsobu financování infrastruktury okolo průmyslové zóny, jejich zařazení do života v oblasti, pozitivní a případně také negativní vlivy, které mohou mít na okolní obyvatelstvo, plány dalšího rozvoje apod.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Více o projektu V Kontaktu naleznete ZDE

Pozvánka_Průmyslové zóny_16.2.2023
Zaproszenie_Strefy przemysłowe_16.2.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou