Žadatel

Logo_cz_pl_eu

 

Žadatel je subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů. Žádosti se vyplňují a předkládají přes informační systém MS2014+ (webový portál na stránkách https://mseu.mssf.cz)

  

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.
 

Dokumenty ke stažení pro žadatele:

 

Směrnice pro žadatele - aktualizace od 1.7.2019: 

Směrnice pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis - 5. verze platná od 1.7.2019 

Směrnice pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis - 5. verze platná od 1.7.2019 v revizích

 
 
VŠECHNY PŘÍLOHY SMĚRNICE PRO ŽADATELEstáhnout vše jako ZIP 
 

Příprava projektové žádosti: 

Konzultační list projektového záměru

Podrobný rozpočet mikroprojektu (příloha č. 8 Směrnice)

Manuál pro zpracování rozpočtu - aktualizace 1.8.2019

Přehled maximálních hodinových sazeb pro pracovníky na projektech - aktualizace 1.4.2018 

 

Monitorovací systém MS2014+:

Příručka pro monitorovací systém MS2014+ (příloha č. 17 Směrnice)

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu A

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu B

Tištěná verze projektové žádosti - mikroprojekt typu C

Postup práce s elektronickým podpisem

Jak a kde získat elektronický podpis

Plná moc pro elektronický podpis - aktualizace 1.8.2017 

 

Metodické pokyny:

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 - verze 4 (březen 2017) - účinnost od 1.5.2017

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 - verze 5 (prosinec 2016)  

 

Veřejná podpora:

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis o nevystavení inkasního příkazu - aktualizace od 8.6.2018

Čestné prohlášení žadatele o podporu v rámci blokové výjimky o nevystavení inkasního příkazu - aktualizace od 8.6.2018

 

Strategie Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 2014-2020:

Strategie FMP 2014-2020

 

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.