Euro Region
Čeština English
Strona główna > 25 lat Euroregionu Glacensis

25 lat Euroregionu Glacensis

WRÓĆMY DO PRZESZŁOŚCI

W bieżącym roku Euroregion Glacensis będzie świętował swoje 25-lecie. Przy tej wyjątkowej okazji postaramy się przedstawić historię naszego stowarzyszenia.

Historia powstania Euroregionu Glacensis

Współpraca transgraniczna w regionie środkowych i wschodnich Sudetów ma wieloletnią tradycję. Ważne impulsy współpracy pojawiły się na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami demokratycznymi, jakie miały miejsce w tym okresie zarówno w Polsce, jak i w Czechach. 

Konferencja, która zainaugurowała stałą współpracę transgraniczną, odbyła się w dniach 17-18 maja 1991 roku w Nachodzie przy udziale prawie 150 przedstawicieli polskiej i czeskiej przygranicznej społeczności.

W dniu 18 września 1992 roku w Wałbrzychu 21 przedstawicieli społeczności lokalnych z województwa wałbrzyskiego i opolskiego oraz północnowschodnich Czech podpisało „Porozumienie o ponadgranicznej współpracy wzajemnej oraz o utworzeniu Ponadgranicznego Związku Miast i Gmin Czechy - Polska”.

Podobne podejście i dążenie do współpracy transgranicznej można było zaobserwować w latach 1993-1994 w środkowej części regionu sudeckiego. Współpraca gmin pogranicza polsko-czeskiego Ziemi Kłodzkiej przybrała formę współdziałania w ramach powołanego formalnie na konferencji roboczej w Nowej Rudzie 29 marca 1994 roku Stałego Regionu Współpracy Polsko-Czeskiej.

Od 1994 roku w kręgach samorządowych polskiej i czeskiej strony zmieniono poglądy na formę współpracy i zaczęto rozważać potrzebę utworzenia Euroregionu pod nazwą „Glacensis”. Proponowana nazwa ma historyczny rodowód i wywodzi się ze średniowiecznego łacińskiego określenia Kotliny Kłodzkiej. Została ona uznana za właściwą dla przyszłego ponadgranicznego związku jednostek samorządowych.

W dniu 9 lutego 1994 roku powstało Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

W dniu 30 maja 1994 roku Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury tworzenia Euroregionu Glacensis.

W dniu 16 stycznia 1996 roku w czeskim Rychnovie nad Kněžnou siedmiu czeskich burmistrzów z Náchoda, Rychnova n. Kn., Šumperka, Ústí nad Orlicí, Trutnova, Orlickiego Záhoří, Policy nad Metují oraz prezydent Hradca Králové podpisali umowę o utworzeniu Regionalnego Stowarzyszenia ds. Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej, które od 9 marca 1998 r. funkcjonuje jako stowarzyszenie miast i gmin „Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis” („Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis”).

W dniu 5 grudnia 1996 roku w Hradcu Králové podpisano Umowę Ramową między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej o utworzeniu Euroregionu pod nazwą Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - „Euroregion Glacensis“. W ujęciu chronologicznym był to drugi Euroregion założony na pograniczu polsko-czeskim. Wcześniej powstał Euroregion Nysa.

W dniu 17 marca 2000 roku w Długopolu Dolnym z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej utworzono Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Siedziba Euroregionu mieści się w Kłodzku po stronie polskiej i w Rychnovie nad Kněžnou po stronie czeskiej.

Otcové zakladatelé - František Bartoš a Czesław KręcichwostOtcové zakladatelé - František Bartoš a Czesław Kręcichwost 1Založení Euroregionu Glacensis - Aldis Hradec KrálovéZaložení Euroregionu Glacensis - Aldis Hradec Králové 1
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.