Aktualizace Směrnice pro žadatele FMP

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Vážení žadatelé,
 
dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentace pro Fond mikroprojektů s platností od 4.5.2020. V sekci Žadatel je ke stažení aktualizovaná Směrnice pro žadatele FMP (6. verze - platná od 4.5.2020). V dokumentaci Fondu bylo provedeno několik úprav v souvislosti s pandemií COVID-19.
 
Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou