Konkurz pro výběr regionálních expertů pro hodnocení mikroprojektů

 
Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektů
 
vyhlašuje
 
konkurz pro výběr regionálních expertů pro hodnocení mikroprojektů
v programovacím období 2014-2020
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

 

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou