Návod na MS2014+ pro konečné uživatele

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
 
Pro konečné uživatele, kteří již mají schválené mikroprojekty z Fondu mikroprojektů, jsme připravili návod na monitorovací systém MS2014+.
 
Tento dokument pomůže konečným uživatelům zdolat jednotlivé kroky, které je třeba učinit při realizaci mikroprojektu - od odesílání depeší s návazností na konkrétní mikroprojekt, přes doplnění projektové žádosti před přípravou smlouvy o financování, dále přes případné žádosti o změnu v průběhu realizace až po úspěšné vyúčtování mikroprojektu.
 
Dokument je přílohou č. 19 Příručky pro konečné uživatele a stáhnout si ho můžete zde.
 
Věříme, že Vám připravený návod zjednoduší Vaši práci s monitorovacím systémem MS2014+.
 
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou