Nová výzva pro mikroprojekty v PO4 + pozvánka na školení

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Vážení žadatelé,
 
od 1.11.2021 vyhlašujeme dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů. Jedná se o skutečně průlomový okamžik v dokladování výdajů mikroprojektů FMP, protože jedna z výzev je zaměřena na tzv. "zjednodušené metody vykazování výdajů", kdy se při vyúčtování mikroprojektu dokládá pouze minimum dokumentů!!!
 
Obě výzvy jsou určeny pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 4:
  • jedna výzva je zaměřená na aktivity v PO 4 určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob. Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou tzv. zjednodušených metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_21_034". Více informací o zjednodušeném vykazování najdete ZDE
  • druhá výzva je zaměřená na všechny ostatní vhodné aktivity v PO4. Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány klasicky - tedy stejnou stávající formou jako doposud. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_16_008"
Nejzazší termín pro předložení žádostí o dotaci do obou těchto výzev je stanoven do 31.1.2022. Zároveň je stanovena podmínka, že mikroprojekty podané do těchto výzev nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022. Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu května 2022. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu. Informace o všech výzvách a termínech najdete zde.
 
 
Tímto si Vás zároveň dovolujeme pozvat na školení pro žadatele, které se bude konat v pondělí 22.11.2021 online formou. Školení bude zaměřeno především na informace a pravidla tzv. „zjednodušeného vykazování výdajů“ v prioritní ose 4. Zjednodušené vykazování je novinkou ve Fondu mikroprojektů a jedná se o přípravu na nové programové období 2021+. Pozvánku a přihlášku na školení najdete zde.
 
 
 
Sekretariát FMP

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou