Pokračujeme ve vydávání zpravodaje - právě vychází další číslo - 3/2019

OBAL JPG 3 2019 CZ JPGVážení čtenáři,

tak, jak jsme slíbili - i nadále budeme pokračovat ve vydávání oblíbeného periodika - Zpravodaje Euroregionu Glacensis. Tato řada bude vydávána v rámci projektu "Čtvrteltník Euroregionu Glacensis". Bude vydáno celkem 6 čísel. A nyní ji k aktuálnímu zpravodaji - 3/2019. Hned na úvodní stráncce je umístěna zajímavá fotka z nově otevřené vyhlídky na Guzowaté, která je druhou dokončenou investicí z projektu Česko-polská Hřebenovka - východní část". Jedná se o strategický projekt, kterému se věnujeme v každém zpravodaji, není tomu i v tomto čísle - další informace o projektu naleznete na stránkách 10-11. Během měsíce září se sešel Regionální kongres, a to v nově zrekonstruovaném Společenském domě v Solnici a malou chvíli před tím členové Rady navštívili Obec Lánov a v ní pulsující základní školu. Kde nic není překážkou. O těchto dvou proběhlých akcích se můžete dočíst na stránkách 2-3. O pokroku u projektových partnerů  u druhého strategického projektu "Tajemství vojenského podzemí" se dočtete na stránkách 8-9. O tom, že v polských Vambeřicích to neustále žije se můžete přesvědčit na stránkách 12-15. V malé obci Borovnice na Trutnovsku se staví větrný mlýn lužického typu. Této neobvyklé aktivitě místních je věnován článek na straně 17. I nadále jsou zachovány již tradiční rubriky - tedy novinky z FMP, z ESÚS NOVUM a také rubrika "Kde všude pomohly prostředky z FMP". Vše naleznete ve zpravodaji.
 
Příjemné čtení přejeme.
Sekretariát euroregionu
 

 

Zpravodaj je vydáván v rámci projektu ČTVRTLETNÍK EUROREGIONU GLACENSIS - základní informace o projektu získáte zde
Loga s rámečkem JPG

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou