Čtvrtletník Euroregionu Glacensis

Loga s rámečkem JPG

Realizace ukončena 

 

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001802

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

Harmonogram:

1.7.2019 - 31.12.2020

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ C

 

Rozpočet:

Celkem 23 383,91 €

  • z EFRR                    19 876,30 €
  • vlastní vklad          3 507,61 € 
 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti a míry vzájemného poznání porozumění a důvěry mezi místními komunitami. Prostřednictvím plánovaných aktivit bude zpropagována stávající a fungující spolupráce mezi česko-polskými partnery, čímž dojde ke zvýšení zájmu o uzavírání partnerství nových a o realizování projektů s fondů EU a EFRR.
Zároveň dojde k informování veřejnosti o probíhajících akcích na obou stranách hranice, což podpoří zájem přeshraničních návštěvníků o dané události.

 

Aktivity projektu:

V rámci projektu bude vydáno celkem 6 čísel zpravodaje Euroregionu Glacensis, každé čtvrtletí jeden. První číslo bude vydáno v září 2019. Zpravodaj bude zpracován v českém i polském jazyce. Obsahovat bude informace o společných aktivitách a projektech institucí a akcích konaných, proběhlých nebo plánovaných v dané oblasti. Elektronická podoba zpravodaje bude k dispozici ke stažení na webových stránkách www.euro-glacensis.cz v české verzi a na www.euroregion-glacensis.ng.pl v polské verzi. Díky tomu dojde ke zvýšení povědomí veřejnosti na obou stranách hranice, zvýší se míra vzájemného poznání, porozumění a důvěry mezi místními komunitami.
Pro celistvost a patřičný dosah distribuovaných zpravodajů je potřeba projekt prodloužit z klasických 12 měsíců na 18. Projekty, o kterých budeme informovat za tu dobu projdou celou nebo alespoň větší částí své realizace a proto budeme moci dosáhnout komplexnější informovanosti veřejnosti než při vydání pouhých 4 čísel během 12 měsíců.

 

 

VYDANÉ ZPRAVODAJE

OBAL JPG 3 2019 CZ JPG
OBAL JPG 2 2020 CZ
Polská verze zpravodaje 3 2019 ke stažení zde
Polská verze zpravodaje 1 2020 ke stažení zde
OBAL ZPR 2 2020
jpg Zpravodaj 3 2020 ER CZ_WEB-pages-1-1
Polská verze zpravodaje 2 2020 je ke stažení zde
Polská verze zpravodaje 3 2020 je ke stažení zde
OBAL CZ 4 2020
7c8819f7cd874d41b_jpg_1
Polská verze zpravodaje 4 2020 je ke stažení zde
Polská verze zpravodaje 5 2020 je ke stažení zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou