Putování po Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci

 

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002670

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 

 

Harmonogram:

1.4.2021 - 30.9.2022

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ B

 

Rozpočet:

Celkem 23 498,33 €

  • z EFRR 19 973,58 €
 

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl představit celistvé území Euroregionu Glacensis z obou stran hranice a zpopularizovat společné putování po přírodních, kulturních i technických zajímavostech v celém pohraničí. Prostřednictvím vytvořené deskové hry představující oblast euroregionu a díky uskutečnění několika vícedenních převážně sportovních výletů dojde ke zlepšení vzájemného vnímání euroregionu, potažmo obou sousedních národů. 

 

 

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.