Vzdělávání nezná hranic

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizace projektu ukončena

 
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644
 

Vedoucí partner projektu:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partneři projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Logo_Wyksztalcenie

Harmonogram:

1.1.2019 - 30.6.2022

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Rozpočet:

Celkem 388 255,99 €
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj           329 995,87 €
  • ze státního rozpočtu                                                4 230 €
  • vlastní vklad                                                               54 030,12 €
 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce mezi klíčovými institucemi na poli česko-polské přeshraniční spolupráce (partneři projektu), vytvoření jejich kooperační sítě (tvorba kanálů a mechanismů) a prostřednictvím zlepšení komunikačních dovedností česko-polského jazyka také vytvoření platformy pro provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání institucí veřejné správy, NNO a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí na území ESÚS NOVUM.

Sekundárním cílem projektu je umožnit pracovníkům neziskového sektoru zapojených do řešení česko-polských aktivit vzdělávání se v sousedním jazyce. Jedná se o manažery měst a obcí, pracovníky infocenter, zástupce spolkových organizací apod. Cílem je zlepšit jazykové předpoklady cílové skupiny v českém a polském jazyce prostřednictvím využití e-learningu v kombinaci s klasickou výukou na místě.

 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu
Euroregion Glacensis zajistil přípravu projektu. Jednalo se o konzultace projektového záměru, posouzení variant řešení, zprostředkování komunikace mezi partnery, organizace společných jednání, tlumočení apod. Následovalo samotné zpracování žádosti a příloh, překlad a zajištění odevzdání. Po nechválení žádosti ve 2. kole došlo k dalším kontultacím projektu na JS v Olomouci a celkovému přepracování projektu.
 
1. Řízení projektu
Pro úspěšnou realizaci projektu byl sestaven projektový tým, ve kterém má každý projektový partner své zástupce. Řízení projektu zastřešuje a má v odpovědnosti z logiky věci vedoucí partner ESÚS NOVUM, který bude zajišťovat průběžnou komunikaci mezi partnery, bude mít na starost time managament projektu, bude zodpovědný za souhrnné zprávy a žádosti o platbu za projekt, bude zajišťovat komunikaci s kontrolními úřady. Každý z projektových partnerů pak bude zodpovědný za svou dílčí část projektu, za podávání dílčích zpráv a dílčího vyúčtování. Pro odborné činnosti jako je např. E-learningový modul, výroba předmětů budou najati externí dodavatelé.
 
2. Propagační a informační činnost
 
3. Tvorba kooperační sítě a zvyšování kvalifikace
Účelem je vytvoření kooperační sítě partnerů, to je vytvoření vzájemných dlouhodobých přeshraničních machanizmů, kanálů pro budoucí spolupráci například při vyhledávání partnerství. ESÚS proto uskuteční 2 dvoudenní zasedání všech partnerů a pokryje náklady spojené s touto organizací. Na setkáních dojde k podrobnějšímu představení všech partnerů a jejich činností ve snaze hledání dalších společných průniků v jednotlivých aktivitách partnerů s cílem nalezení užší vazby spolupráce. Dále budou vytvořeny vzorové formuláře pro vyhledávání partnera, budou vytvořeny pravidla komunikace při hledání partnerství, jmenovány zodpovědné osoby za každého partnera apod. Vytvoření těchto instrumentů bude v odpovědnosti Stowarzyszenia.
 
Všichni partneři budou naplňovat tuto aktivitu tím, že pro své zaměstnance zajistí pravidelnou výuku partnerského jazyka s lektorem v sídle partnera. Předpokládá se ve frekvenci 1x za týden po dobu školních měsíců.
 
4. E-learningroll up  wyksztalcenie
ESÚS NOVUM po konzultaci a námětech všech partnerů zajistí vytvoření modulu pro výuku formou e-learningu. Vzhledem k časovým úsporám s dojezdem a široké škály účastnících se pracovníků byla zvolena základní forma výuky prostřednictvím elektronického modulu. Ve vymezeném čase bude mít každý účastník povinnost zpracovat vytvořené lekce a splnit jejich obsah, aby mohl postoupit do další lekce. Pro případné nejasnosti budou mít účastníci k dispozici tzv. horkou linku na lektora, který vysvětlý postup a řešenou látku.
 
5. Praktická výuka
Každého 3-denního setkání se bude účastnit 25 českých a 25 polských účastníků, kteří si během pobytu budou moci osvojit své znalosti partnerského jazyka, seznámi se se svými vrstevníky na druhé straně hranice a tím bude zajištěno i důležité síťování mezi subjekty na česko-polské hranici.
 
6. Workshopy
Na konci každého vzdělávacího cyklu se uskuteční jednodenní setkání všech 100 účastníků kurzu. Každý kdo úspěšně ukončí tento cyklus obdrží certifikát o absobvování vzdělávacího cyklu. Na tomto setkání budou také vyhlášeni nejaktivnější účastníci kurzu, kteří dostanou věcné dary. 
 
 

Odkazy:

http://esus-novum.eu/

http://karr.pl/

http://euroregion-glacensis.ng.pl/

 
imagesYGZZ8HPR
 

 

ODKLAD ZAHÁJENÍ VÝUKY POLŠTINY - ZE ZÁŘÍ 2019 NA ZÁŘÍ 2020

Vážení uchazeči o vzdělávací kurz na výuku polského jazyka, bohužel dochází k posunu zahájení výuky - a to z plánovaného září 2019 na září 2020. Všechny dosud zaslané přihlášky evidujeme a budeme všechny uchazeče včas informovat o posunu v realizaci projektu.
 

 

OD ZÁŘÍ 2020 SE ZAHAJUJE VÝUKA - I. TURNUS

Vážení zájemci o výuku polštiny formou e-learningu. V minulém roce došlo k posunu zahájení školního roku. Nyní přicházíme s dobrou zprávou - letos v září zahajujeme výuku - I. turnus.
 
Celá zpráva ke stažení zde
 

 

OD KVĚTNA 2021 SE ZAHAJUJE II. TURNUS VÝUKY POLŠTINY

Celá tisková zpráva ke stažení zde
 

 

JE VYHLÁŠEN NÁBOR NA III. TURNUS VÝUKY POLŠTINY.

VÝUKA BUDE ZAHÁJENA V ZÁŘÍ 2021. CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE
 

 

JE VYHLÁŠEN NÁBOR NA IV./náhradní TURNUS VÝUKY POLŠTINY.

VÝUKA BUDE ZAHÁJENA V KVĚTNU 2022. CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE

Koordinační schůzky projektu

20190626_11435520190626_114403setkn 1setkn 2setkn 3
 
 

 

PRAKTICKÁ VÝUKA - 3 denní setkání s lektory

Ve dnech 13.-15.9.2021 se uskutečnilo první 3-denní setkání žáků s lektory – pro žáky 1. kurzu – organizátor KARR a akce se konala v Szklarske Porebe.

Sklarska Poreba 13.-15. září 2021

163214027153616321402715701632140271568163214027157816321402715481632140271555

Ve dnech 27.-29.9.2021 organizoval partner Stowarzsyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis druhé setkání žáků s lektory pro žáky 1. kurzu – v Bardu.

Bardo 27. - 29. září 2021

IMG_3366IMG_3381IMG_3374

Ve dnech 8.-10.11.2021 se ve Sporthotelu v Ústí nad Orlicí konalo 3-denní setkání s lektory pro žáky 2. kurzu. 

Organizátorem praktické výuky s lektorem byl Euroregion Glacensis, a tato aktivita se poprvé v projektu uskutečnila na české straně. Nad praktickou výukou dohlíželi tři lektoři.

Ústí nad Orlicí 8.-10. listopad 2021

IMG_20211109_113422IMG_20211109_110659IMG_20211109_110627IMG_20211108_151952IMG_20211108_151945IMG_20211108_151932IMG_20211108_151911IMG_20211108_151904E8A358C5-80D8-4A0F-A78C-807674B1D088755A57F9-15F6-4972-A69E-453B710B7E4718E010C3-F547-4696-9103-82670C4CAB1F

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego organizovala ve dnech 29.11. - 1.12.2021 pro žáky 2. kurzu třídenní setkání žáků s lektory. Akce se konala ve Sklarske Porebe.

Sklarska Poreba 29. listopad -1. prosinec 2021

IMG-20220112-WA0043IMG-20220112-WA0034IMG-20220112-WA0028IMG-20220112-WA0023IMG-20220112-WA0019IMG-20220112-WA0016

Ve dnech 14.-16.3.2022 se v Hotelu Studánka nedaleko Rychnova nad Kněžnou sešli žáci 3. kurzu na třídenní praktické výuce s lektory.

Jednalo se o druhé setkání žáků s lektory, které v rámci projektu organizoval na českém území Euroregion Glacensis.

Rychnov nad Kněžnou 14.-16. březen 2022

IMG_E203320220315_09081320220315_09084020220315_09491420220315_09512320220315_10004520220315_10284020220315_10285120220315_11300420220315_14355620220316_125603B8033B7A-DFE0-434D-BD29-ADFDC4022AC0

Ve dnech 4. - 6. dubna 2022 se v hotelu Bardo v Polsku uskutečnilo další z 3 - denních setkání žáků s lektory. Nyní se jednalo o žáky 3. kurzu. Organizátorem akce byl projektový partner Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. 

BARDO 4. - 6. duben 2022

IMG_3646IMG_3652IMG_3654

Hotel Studánka v Rychnově nad Kněžnou se stalo dějištěm posledního 3 denního sektání žáků s lektory. Tento turnus byl dodatečně vyhlášen. Organizátorem akce byl Euroregion Glacensis. Akce se uskutečnila ve dnech 25.-27. října 2022.

Rychnov nad Kněžnou 25. - 27. říjen 2022

IMG_687420221027_11361120221026_14410620221026_09054820221026_0904070155CA59-5879-44E8-85FA-626B56930637

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego organizovala 3 denní setkání žáků s lektory ve Sklarske Porebe. Žáci do školních lavic zasedli v polovině listopadu ve dnech 14.-16. listopadu 2022.

Sklarska Poreba 14.-16. listopad 2022

20221116_12541620221116_12532520221116_12523820221114_17482920221114_11204520221114_111556

WORKSHOPY

Dne 2. 11. 2021 se v Rychnově nad Kněžnou v Hotelu April konalo závěrečné setkání žáků 1. kurzu - WORKSHOP.

Na tomto setkání projektoví partneři prezentovali své aktivity na poli přeshraniční spolupráce, žáci, kteří úspěšně ukončili vzdělávací cyklus - obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího cyklu. Zároveň byli vyhlášeni nejaktivnější účastníci kurzu, kteří obdrželi věcné dary. Jednalo se o první workshop projektu, organizátorem této akce byl Euroregion Glacensis.

RYCHNOV 2. listopad 2021

20211102_10231020211102_11583220211102_11572320211102_112533

Polské městečko Bardo se stalo dějištěm druhého WORSKHOPU v rámci projektu. Dne 6. června 2022 se v Hotelu Bardo sešli žáci 2.kurzu na závěrečném setkání.

Zároveň na společném setkání nechyběli projektoví partneři, kteří zde žáky seznámili s aktivitami jednotlivým partnerů na poli přeshraniční spolupráce. Źáci, kteří úspěšně ukončili vzdělávací cyklus - obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího cyklu. Ti nejaktivnější z nich obdrželi věcné dary. Jednalo se již o druhý workshop projektu, organizátorem této akce bylo Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

WORKSHOP BARDO 6. červen 2022

IMG_3699IMG_3704IMG_3710IMG_3723IMG_3734IMG_3753

Na začátku prosince, dne 5.12.2022, se v Jelenie Gore setkali projektoví partneři se svými žáky na jednodenním závěrečném workshopu.

Jednalo se o poslední setkání organizované v rámci projektu. Projektoví partneři představili formou prezentací přítomným účastníkům své organizace. Žáci, kteří úspěšně ukončili vzdělávácí cyklus obdrželiu certifikát o absolvování, vč. věcného daru. Organizátorem této akce byla Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Jelenia Góra 5. prosinec 2022

20221205_11020520221205_11023020221205_11041120221205_11211020221205_11384320221205_113852

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou