VÝUKA POLŠTINY ZAČNE LETOS V ZÁŘÍ

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Způsob výběru účastníků česko-polských kurzů

imagesYGZZ8HPRV rámci projektu budou realizovány 3 roční kurzy výuky polského a českého jazyka celkem pro 300 účastníků. Během 1 kurzu bude vyškoleno 50 účastníků z České republiky a 50 účastníků z Polské republiky.

Vysílající organizace: neziskový sektor – oprávnění žadatelé v PO 4 – obce, svazky obcí, neziskové organizace, profesní komory, spolky apod.

Účastníci: osoby zabývající se aktivitami přeshraniční spolupráce, osoby přicházející do kontaktu s turisty ve vysílající organizaci, to je např. manažeři přeshraničních projektů, starostové, pracovníci informačních center, pracovníci muzeí, zástupci škol, apod. 

Územní vymezení: správní území ESÚS NOVUM (Dolnoslezské vojvodství, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj) a organizace se sídlem na vymezeném území

Způsob výběru: zájemci se budou přihlašovat prostřednictvím partnerů projektu.


Zájemci z území Libereckého kraje – Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, Miroslav Vlasák, e-mail: miroslav.vlasak@euwt-novum.eu.

Zájemci z území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje - Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Jaroslav Štefek, jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz.

Zájemci z území regionu Wałbrzych - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Bernadeta Tambor, btambor@eg.ng.pl.

Zájemci z území regionu Jelenia Góra - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Aneta Mędza, aneta.medza@karr.pl.

 

Popis jednoho cyklu kurzu:

Počet účastníků kurzu: 100 účastníků - 50 z České republiky a 50 z Polské republiky

Délka kurzu: 10 měsíců – tzv. jeden školní rok, účastníci se budou účastnit vždy jednoho školního roku trvajícího od září 2020 do června 2021.

Postup výuky: výuka bude zahájena v září 2020 prostřednictvím e-learningového modulu. Po dosažení určité úrovně znalostí ve druhé polovině školního roku bude následovat pro všechny účastníky jedno společné 3 denní setkání. Vzhledem k časové variabilitě a rozdělení velkého počtu účastníků se bude jednat o 2 setkání po 50 účastnících (25 ČR/25 PR). Účastníci kurzů se sjedou na jedno místo s noclehem na 3 dny, kde bude probíhat celodenní intenzivní výuka s lektorem, kde si osvojí dosažené znalosti z e-learningu v praxi. Po třídenní praktické výuce bude kurz dále pokračovat opět e-learningem až do ukončení školního roku v červnu 2021. Kurz bude ukončen závěrečným jednodenním workshopem.

PŘIHLÁŠKA DO E-LEARNINGOVÉHO KURZU

JE PODMÍNĚNA ZÁVAZKEM ÚČASTI

NA DVOU VÝŠE UVEDENÝCH SETKÁNÍCH

(3 DENNÍ  KURZ S LEKTOREM A ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP)

Více informací k projektu Vzdělávání nezná hranic- naleznete zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou