Euroregionální koncertování

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci

 

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002671

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 

 

Harmonogram:

1.1.2021 - 31.12.2021

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ B

 

Rozpočet:

Celkem 20 274,52 €

  • z EFRR 17 233,34 €
 

Cíl projektu:

Rok 2021 je výročním rokem 25 let existence Euroregionu Glacensis. Partneři společně uspořádají dvě kulturní akce pro občany Euroregionu Glacensis. V sídelních městech bude přivítána vždy partnerská delegace na kulturním dni a prostřednictvím večerních koncertů bude možné prezentovat uměleckou tvorbu z obou stran hranice spolu s doprovodnou nabídkou společných propagačních materiálů. 

 

 

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou